Liên hệ với chúng tôi
ALEXEY GLADKOV
Chủ tịch công ty, người sáng lập
Ilya Marushchak PhD
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Yoji Kishi
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, DƯỢC SĨ
Tim Badmay
Tiến sỹ y học, chuyên gia tư vấn của Kintaro Cells Power về điều trị tế bào
Denis Bilko
Ứng cử viên Khoa học, Phó Giáo sư.
Mr. Ken Kobayashi
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
Marc Bakker
PHÓ GIÁM ĐỐC MARKETING, ĐNA (KINTARO CELLS POWER and RIGHT HOOK COMMUNICATIONS)
Toyama Yoshikazu
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH