Liên hệ với chúng tôi

Giấy chứng nhận và bằng sáng chế

Kintaro Cells Power có hơn 50 giấy chứng nhận và bằng sáng chế xác nhận thực tế rằng công nghệ của chúng tôi, cũng như nghiên cứu của chúng tôi trong lĩnh vực y học tế bào, được các tổ chức hàng đầu trên toàn thế giới công nhận.

DANH SÁCH NHỮNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BẰNG SÁNG CHẾ NHẬN ĐƯỢC

"Phương pháp canh tác sinh học" bằng sáng chế tại Nhật Bản

Bằng sáng chế số 2467730 tại Nga

Bằng sáng chế số 2428956 tại Nga

Thương hiệu "Kintaro Cell" tại Indonesia

Thương hiệu "Kintarocells" tại Nhật Bản

Thương hiệu "Kintarocells" tại Hồng Kông

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Hàn Quốc

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Nga

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Đài Loan

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Hồng Kông

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Nhật bản

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Philippin

Thương hiệu "Kintaro Cells" tại Singapor

Đăng ký công ty "Cells Power" tại Nhật Bản

"Phương pháp kích hoạt tế bào gốc" Bằng sáng chế tại Nhật Bản

"Phương pháp phát triển tế bào gốc" ở Nhật Bản

ПАТЕНТЫ, ОЖИДАЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Bằng sáng chế về nuôi cấy tế bào gốc ở Việt Nam