Liên hệ với chúng tôi
By Effy on 29 Jun 2018 9:16 AM

Dựa trên 50 năm kinh nghiệm nghiên cứu y học của Nga và những khám phá mang tính cách mạng của khoa học Nhật Bản, Kintaro Cells Power, được thành lập năm 2011, đã phát triển một công thức độc đáo để chinh phục và sử dụng sức mạnh của tế bào gốc trung mô cho lợi ích của nhân loại....